Dispecerat National

tractari auto
tractari auto
tractari auto
tractari auto

Formulare utile

tractari auto

Sponsori

Formular comanda de transport intern si international

Prin prezenta (S.C.) cu sediul in
Str. , Nr. , C.U.I. J
Contul la banca: , Numar cont:
In calitate de Beneficiar va solicitam transportul urmatoarelor autoturisme:
din localitate in localitatea
1. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
2. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
3. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
4. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
5. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
6. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
7. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
8. Marca - , Nr. inmatriculare , serie sasiu , culoare
Autovehiculul se afla la adresa:
Localitatea: , Cod , Strada , Nr.
Persoana de contact: Tel:
Data la care se pot ridica:
Autovehiculul va fi transportat la adresa:
Localitatea: , Cod , Strada , Nr.
Persoana de contact: Tel:
Pretul negociat si acceptat este: RON/km + TVA. Pretul transportului se achita in termen de zile de la data emiterii facturii in contul Beneficiarului: RO98 RZBR 0000 0600 0944 0124 deschis la Banca Raiffeisen Bank sucursala Apusului. In cazul neachitarii pretului la data scadentei, se vor achita penalitti de intarziere de 1% calculati pe valoarea totala a facturii pe fiecare zi de intarziere.
Plata se efectueaza cu: cash virament bancar bilet de ordin

ANEXA

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

 1. Sa asigure mijlocul de transport adecvat, a carui capacitate este suficienta si in stare corespunzatoare, la data si ora fixata, conform comenzii ferme a Beneficiarului si in conditiile stabilite de comun accord
 2. Sa ia in primire marfa si sa intocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport
  Sa supravegheze incarcarea si descarcarea mijlocului de transport atat la locul de incarcare al beneficiarului cat si la locul de descarcare. Drepturile si obligatiile prestatorului in privinta incarcarii si descarcarii marfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale acordului TIR precum si cu celelalte reglementari ale legislatiei de transport internationale si nationale
 3. Sa incarce si sa descarce marfa in si din mijloacele de transport

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 1. Sa indrume si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea transporturilor in timp si pe ruta stabilita
 2. Sa incredinteze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de marfuri
 3. Sa confirme in documentele de transport efectuarea transportului, receptionarea si integritatea marfurilor sau orice alta observatie privind starea acestora
 4. Beneficiarul va asigura efectuarea platii formalitatilor vamale atat la export cat si la import
 5. Sa plateasca contravaloarea serviciilor de transport efectuate in baza prezentului contract
 6. Sa plateasca taxa de stationare pentru depasirea timpului de stationare acordat
 7. Sa completeze integral, sa semneze si sa stampileze formularul de comanda
 8. Sa emita garantie in favoarea Prestatorului pentru a asigura plata serviciilor efectuate. in acest sens, la descarcarea marfii Beneficiarul va remite Prestatorului o fila de CEC in alb, semnata si stampilata sau un BO semnat si stampilat, avalizat de catre asociatul si administratorul firmei, care va fi utlizat de catre Prestator pentru recuperarea debitelor sale ca urmare a neefectuarii platii de catre Beneficiar conform formularului de comanda.

DREPTURILE PRESTATORULUI

 1. Sa refuze eliberarea marfii la destinatie pentru neplata taxelor de transport sau nerestituirea unui exemplar din documentul de transport subscris de caraus, existenta unui sechestru asigurator sau pentru motive de ordine publica, in baza unor reglementari vamale, sanitare ori de politie;
 2. Sa i se restituie cheltuielile necesare si utile ce le-a facut cu transportul marfii, taxele vamale, de magazinaj, avansuri, precum si pretul de transport convenit ori obisnuit;
 3. De gaj si de retentie pentru marfurile transportate, in baza caruia cere judecatoriei vanzarea totala sau paraiala a marfii;
 4. Are drept de retentie asupra marfurilor transportate pana cand primeste pretul convenit pentru transportul efectuat;
 5. Are drept de retentie asupra marfurilor daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el. Carausul are deci privilegiul asupra marfurilor transportate pana la predarea lor destinatarului.

PRETUL TRANSPORTULUI

Pretul transportului este cel mentionat in formularul de comanda. Pentru depasirea timpului de stationare acordat se va percepe o taxa de stationare de 150 Euro pe zi.


RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Raspunderea beneficiarului

 1. in cazul in care pe durata transportului se constata de catre organele de control abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima admisa prin lege, corespunzatoare categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar beneficiarul nu a anuntat transportatorul in scris pentru a obtine autorizatiile necesare efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte toate amenzile si penalitatile care se aplica transportatorului
 2. Beneficiarul va raspunde pentru plata la termen a contravaloarei transportului, orice intarziere ducand la plata de penalitati
 3. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport cat si documentele insotitoare ale marfii

Raspunderea prestatorului

 1. in cazul avarierii marfii in timpul transportului si din culpa prestatorului, despagubirea la care va fi obligat consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune
 2. Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare. Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, etc
Declar ca am luat la cunostinta si am insusit prevederile contractuale din Anexa, care sunt aplicabile sub orice conditie.